Справочная литература: прочее - скачать книги или читать онлайн. Страница 1

Купить книгу Чисто по-русски, автора Марины Королёвой
Электр. книга
Чисто по-русски
В книге рассматриваются "трудные" и при этом наиболее употребительные слова и выражения современного русского языка с точки зрения орфографии, грамматики, орфоэпии и этимологии. Марина Королёва – журналист, филолог, автор популярных программ, колонок и книг о русском языке – отвечает на самые частые вопросы своих слушателей, зрителей, читателей: как написать, как произнести, где поставить ударение и т.п. Книга напоминает словарь, построена по алфавитному принципу, ее можно открывать на любой странице, при этом в ней легко найти нужное. "Чисто по-русски" адресована самому широкому кругу читателей, ее с интересом и пользой для себя будут читать все, кто ищет ответы на вопросы о современном русском языке.
Купить книгу Справочник тестов по оценке различных сторон подготовленности спортсменов, автора Коллектива авторов
Pdf-книга
Справочник тестов по оценке различных сторон подготовленности спортсменов
Справочник является результатом тесного творческого сотрудничества специалистов Олимпийского комитета России и коллектива Инновационного центра ОКР, принимавшего активное участие в подготовке материала.
Купить книгу Прилагательное, автора Леонида Александровича Машинского
Электр. книга
Прилагательное
Повторим школьный учебник: "Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы…" Сейчас нас интересует только вопрос "какое?", поскольку существительное "стихотворение", разнообразные признаки которого мы собираемся освещать, относится к среднему роду. Итак, какие бывают стихотворения? Такое, вот такое и вот такое… Все названия в предлагаемой книге соответствую этому образцу. Разве что – иногда они могут быть похожими на причастия, но тут – вопрос спорный… Подходящие к случаю тексты подобраны из "Белогорских циклов" с 6-го по 40-ой. На обложке – моя внучка Соня собирается прилагать ракушку к своему уху.
Купить книгу Все правила русского языка для всех, автора Ф. С. Алексеева
Pdf-книга
Все правила русского языка для всех
Данный справочник содержит основные правила русского языка. Все правила проиллюстрированы примерами из живой речи и художественной литературы. Простые таблицы и схемы помогут в кратчайшие сроки освоить или повторить любую грамматическую тему.
Купить книгу Англо-русский русско-английский словарь с транскрипцией, автора
Pdf-книга
Англо-русский русско-английский словарь с транскрипцией
Словарь содержит около 9,5 тыс. слов в обеих частях и около 13 тыс. наиболее употребительных словосочетаний. Все заголовочные слова и примеры в англо-русской части снабжены современной транскрипцией. Все переводы значений и примеров в русско-английской части также снабжены транскрипцией.
Купить книгу Süstemaatilise teoloogia käsiraamat ehk dogmaatika märksõnades, автора Elmar Salumaa
Электр. книга
Süstemaatilise teoloogia käsiraamat ehk dogmaatika märksõnades
Kõik õigused kaitstud: Kirjastus Logos, EELK Usuteaduse InstituutEsmatrükk, Tallinn 2008Teine, parandatud trükk, Tallinn 2009Kolmas, parandatud e-väljaanne, 2020Viimase 100 aasta Eesti ühe mõjukaima teoloogi Elmar Salumaa (1908-1996) suurteos „Süstemaatilise teoloogia käsiraamat“ on ainulaadne Eesti usuteaduses ja kultuuriloos ning asendamatu leksikon teoloogiliste märksõnade seletamisel. 525 märksõnaartiklit, lühemaid ja pikemaid, loovad tervikliku teoloogiliste ja teoloogiaga haakuvate filosoofiliste teadmiste süsteemi, seletades ühtlasi mõistete päritolu ning ajaloolisi arengujooni kuni nüüdisaja seisukohtadeni. Elmar Salumaalt on ilmunud üle 200 monograafia, käsikirjalise uurimustöö ja tõlketeose ning nendele lisaks 30 köidet „Teoloogilist ajakirja“ aastatel 1969-1990. Salumaa käsikirjade väljaandmine trükistena sai alata aastaid hiljem, Eesti taasiseseisvumise järel. Aastatel 1991-1998 kirjastati „Filosoofia ajaloo“ köited. Mahukamatest teostest on ilmunud 2001. aastal piibliteaduslik „Matteuse rõõmusõnum“, 2008. aastal „Eesti mõtteloo“ sarjas „Evangeelium ja eetos“, 2010. aastal „Eesti mälu“ sarjas elulooraamat „Tiib pandud aastaile õlale“.
Купить книгу Astrofüüsika inimestele, kellel on kiire, автора Neil deGrasse Tyson
Электр. книга
Astrofüüsika inimestele, kellel on kiire
Mis on aja ja ruumi olemus? Kus asume meie kosmoses?Kuidas avaldub kosmos meis endis?Neile olulistele küsimustele pakub vastust tunnustatud astrofüüsik ja menuteoste autor Neil deGrasse Tyson.Vähestel inimestel on meie päevil mahti kosmost põhjalikumalt tundma õppida. Tyson kirjeldab meile selle olemust ja arengut ning astrofüüsika ajalugu neis lühikestes ja ladusates peatükkides, mille lugemiseks on kerge aega leida ka tänapäeva kiire elutempo kõrvalt.SISSEJUHATUSViimastel aastatel ei möödu nädalatki, ilma et mõni kosmiline avastus jõuaks suurte tähtedega ajalehepealkirjadesse. Tundub, et massimeedia sisu üle otsustajaid on universum huvitama hakanud, aga põhjalikuma kajastuse põhjuseid tuleks ilmselt otsida avalikkuse kasvanud näljast teadusteemade järele. Selle kohta leidub piisavalt tõendeid: menukad teadusteemalised telesarjad, edukad ulmefilmid, kus mängivad esimese järgu tähed ja mis on ekraanile toodud tunnustatud produtsentide ja režissööride poolt. Viimasel ajal on oluliste teadlaste elulugudel põhinevad kinofilmid saanud lausa omaette žanriks. Ka teadusfestivalid, ulmeteemalised kokkutulekud ning teadusteemalised teledokumentaalid äratavad kogu maailmas laialdast huvi.Kõigi aegade enimteeninud filmi lavastanud režissöör valis loo sündmuspaigaks planeedi, mis tiirleb kauge tähe ümber. Selles mängib tuntud näitlejanna, kes kehastab astrobioloogi.* Enamikel teadusharudel läheb praegusel ajal hästi, kuid astrofüüsika valdkonnal veel kõigist paremini. Usun, et ma tean, mispärast. Mingil hetkel on igaüks meist öötaevasse vaadates küsinud: Mida see kõik tähendab? Kuidas see kõik töötab? Ja milline on minu koht universumis?Kui sul pole aega, et universumit tundma õppida kursuste, õpikute või dokumentaalfilmide kaudu, kuid soovid siiski tähendusrikast lühikokkuvõtet antud valdkonnast, siis on mul sulle pakkuda „Astrofüüsika inimestele, kel on kiire“. Sellest õhukesest teosest omandad põhiteadmised, mis aitavad sul orienteeruda kõigis olulisemates ideedes ja avastustes, millel tugineb kaasaegne arusaam universumist. Kui seeläbi suudad minu teadusvalla kohta asjatundlikult mõtteid vahetada ja sul tekib nälg enamagi järele, siis võin oma tööd õnnestunuks pidada.Peeter Helme soovitab: «Nõnda võib soovitada deGrasse Tysoni raamatut igale kooliõpilasele, kelle jaoks keemia ja füüsika on nürid ja mõttetud ained. Aga see on tõeliselt mõnus lugemine igaühele, tõmmates korraks tähelepanu kõrvale maistelt asjadelt ja pannes nägema asju suures – ja kui ma ütlen suures, siis ma mõtlen tõesti SUURES! – plaanis.» (ERRi Kultuuriportaal)Loe ka Delfi Elutarga raamatututvustust ning Forte raamatututvustust.
Купить книгу Полезные беседы об английском языке, автора Александра Иосифовича Пахотина
Электр. книга
Полезные беседы об английском языке
Собранные в этой книге беседы основаны на вопросах слушателей, которые они задавали и задают автору во время семинаров, лекций, мастер-классов, выступлений и встреч. Они небольшие, чтобы было легче усваивать их материал. После каждой беседы есть небольшие упражнения для закрепления пройденного материала, как говорится, «не отходя от кассы». Автор рассказывает об особенностях, нюансах, трудностях и премудростях английского языка не в строгом соответствии с учебниками, а свободно двигаясь по разным темам. Если сравнивать переход от темы к теме в этой книге с движением шахматных фигур, то это будет напоминать движение ферзя, то есть, автор свободно перемещается в любом направлении и на любое количество клеток. Каждая беседа состоит из двух частей (часто грамматической и лексической), хотя, конечно, есть и исключения (куда же без них). В любом случае беседы и упражнения, помещенные в данной книге, помогут вам в изучении и совершенствовании вашего английского.
Купить книгу Сучасна ділова культура. Усне і писемне спілкування, автора Г. М. Сюты
Pdf-книга
Сучасна ділова культура. Усне і писемне спілкування
Довідник, що базується на багатющому практичному досвіді кращих спеціалістів, враховує сучасні підходи до вивчення ділової культури у сферах писемного (електронного і традиційного) та усного спілкування. Видання містить загальні відомості про сучасну ділову практику, її жанрове різноманіття та особливості лексико-фразеологічного наповнення і граматичного оформлення відповідних текстів.
Купить книгу Красная армия, автора Виктора Шункова
Pdf-книга
Красная армия
Впервые выходит издание, в котором собрана полная информация о вооружении, униформе и наградах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Книга представляет собой обзор стрелкового оружия, артиллерийских орудий, бронетанковой, автомобильной и авиационной техники. По каждому из образцов оружия и боевой техники приводятся история разработки, тактико-технические характеристики, показана конструкция и вооружение. Также немаловажное место отведено различным видам униформ и предметов форменной одежды, соответствующим знакам отличия, наградам, значкам, эмблемам и нашивкам. Книга создана на основе редких архивных фотографий и документально-художественных рисунков. Предназначается для читателей, интересующихся историей Второй мировой войны и развитием военной техники.
Купить книгу Евроремонт. Практический справочник домашнего мастера, автора Игоря Резько
Pdf-книга
Евроремонт. Практический справочник домашнего мастера
Вы решили сделать в квартире ремонт своими руками? Тогда эта книга – именно то, что вам нужно! Здесь отражены все этапы ремонта дома, начиная с перепланировки и заканчивая дизайнерскими «штучками» по украшению вашего жилища. В книге содержатся исчерпывающие сведения о материалах, инструментах, современных технологиях, даны дельные советы по ремонту потолка, стен, пола, предложены варианты стильного оформления окон и многое другое. Информативная, а самое главное – вдохновляющая на создание красоты и уюта в доме, эта книга в корне изменит ваше представление о таком хлопотном деле, как ремонт квартиры. Издание прекрасно иллюстрировано и будет полезно всем, кто решил изменить свой дом.
Купить книгу Элементарная теория грамматики. Конспективное изложение, автора Ирины Ивановны Тушевой
Электр. книга
Элементарная теория грамматики. Конспективное изложение
Предложенное читателю пособие представляет собой сжатое, конспективное изложение основных понятий и разделов грамматики. Оно может использоваться как для первоначального ознакомления, так и для беглого повторения основных тем данного раздела языкознания. Может быть полезным студентам учебных заведений различного уровня, а также для самообразования.
×